Mijn werk gaat over het bestaan, het leven.
Hoe gewoon of ongewoon is dat?
Mensen hebben behoefte aan bespiegeling, reflectie.
Stilstaan bij de dingen van de dag, vragen over zin en onzin.

Ik hoop dat kijkers even stil staan bij mijn werk, bij zichzelf om vervolgens met een vernieuwde blik verder te gaan.
De rode lijn in mijn werk is het zoeken naar balans in groei, verandering, beweging, stromen en rust, verstilling, verdieping.

Ik schilder niet de dingen zoals ze zijn, dat kan ieder zelf wel waarnemen.
Maar ik schilder wat er achter de dingen schuil gaat, dat wat voor het oog verborgen blijft.

Anneke Helder

Anneke Helder

Galerie Conny van Kasteel
Vrouwen in de kunst 2.0